WERKWIJZE

Nauwkeurig & Onderlegd, Menselijk & Betrokken
Na uw aanmelding nemen wij binnen een dag contact met u op voor een intake. Heeft u een begeleider? Dan is het verstandig als deze bij de intake aanwezig is. Het intakegesprek is bij u thuis of de instelling waar u woont. We sturen u (en eventueel uw begeleider) vooraf een lijst met documenten om te verzamelen. Deze hebben we nodig voor de aanvraag van het bewind. Zijn wij beiden tevreden na dit gesprek, dan start onze samenwerking! Vervolgens zullen wij een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Hierna kan de kantonrechter de beschikking afgeven zonder zitting of met zitting. Het laatste duurt 4 tot 6 weken. Tijdens de zitting zullen wij u uiteraard begeleiden. De kantonrechter spreekt vervolgens het bewind uit en benoemt op welke grond het zal gebeuren. Zo kan er sprake zijn van normaal bewind, schuldenbewind of een combinatie daarvan. Na ontvangst van de beschikking van de rechtbank, start Beheer & Bewind Amsterdam uw dossier op. Er zal een overzicht worden gemaakt van uw inkomsten en uitgaven. Tevens kijken we naar uw vermogen of schulden zodat wij een plan kunnen maken om dit te beheren of op te lossen. Wij schrijven alle inkomstenverstrekkers, ontvangers van uw vaste lasten en eventuele schuldeisers aan over het bewind, zodat zij geïnformeerd zijn dat alle betalingen en post via Beheer & Bewind Amsterdam zal verlopen. Wij maken wekelijks geld over op uw leefgeldrekening. Tijdens het bewind kunt u 24 uur per dag meekijken op de beheerrekening met uw persoonlijke inlogcodes. Hier ziet u de up-to-date status van uw financiële dossier. Om er zeker te zijn dat wij ons werk goed doen, leggen wij jaarlijks rekening en verantwoording af bij de kantonrechter. Vanuit de brancheorganisatie NBBI zijn er hoge eisen aan de kwaliteit van ons werk gesteld en dit wordt jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant. Wilt u meer informatie of wilt u zich bij ons aanmelden, neem dan contact met ons op. Uiteraard is een kennismakingsgesprek kosteloos.
CopyrightBeheer & Bewind Amsterdam